Nước Giặt Sinh Học Là Gì

09/03/2024 130 lượt xem

Trong nước giặt sinh học Bell Home, có 2 chủng Enzyme chính. Enzyme đầu tiên Cleazyme C-L 001 là enzyme cellulase dạng lỏng có tính kiềm được sử dụng trong công thức sản xuất nước giặt sinh học Bell Home thế hệ mới. Trong các nghiên cứu khoa học đã cho thấy, cellulase có khả năng ngăn ngừa và loại bỏ hiệu quả các sợi lông tơ nhỏ và các sợi tơ vón cục trên bề mặt vải xenlulo. Enzyme thứ hai Lavanzyme P-L 001 là chế phẩm alkaline protease enzyme dạng lỏng có nguồn gốc từ chủng Bacillus spp chọn lọc. Nó phù hợp để sử dụng trong việc phát triển các dòng sản phẩm nước giặt sinh học tiên tiến, hiện đại.

Các tin tức khác: